Methylphenidate_STADA_Tarkistuslista_ennen_laakkeen_maaraamista