Produkter

STADA Nordics sortiment spænder bredt, og der lægges vægt på til stadighed at afspejle apoteks- og sygehussektorens efterspørgsel. Således introducerede STADA Nordic i starten af 2004 onkologiske (cancerbehandling) produkter som nyt forretningsområde på det danske, norske, svenske og finske marked.

STADA Nordic beskæftiger sig primært med receptpligtig medicin, men har igennem den sidste årrække markedsført flere håndkøbsprodukter og brands.

I dag har STADA Nordic et bredt produktudvalg af generiske lægemidler på det danske marked. STADA Nordic arbejder for at skabe et konkurrencedygtigt sortiment i høj kvalitet til gavn for samfundet og den enkelte patient.

En af STADAs strategiske fokus er på den videre udvidelse og internationalisering af Branded Produkt-segmentet.

Brands

STADA Nordic har produkter i alle nordiske lande, hvor DERMALOG®, Flexitol™, Hirudoid, Mobilat (…) er blandt de bedste sælgende i deres respektive produktkategori.

Håndkøbsmedicin

Håndkøbsmedicin er lægemidler, der kan købes uden recept. Nogle håndkøbspræparater kan købes udenfor apoteksregi, som f.eks. i supermarkedet. Andre, som f.eks. STADAs præparater imod mavesyrerelaterede sygdomme og allergi, kan kun købes på apoteket.

STADA Nordics porteføjle af håndkøbmedicin dækker over medicin til mavesyrerelaterede sygdomme, mod blodansamlinger, mod forkølelsessår samt mod allergi.

Generiske lægemidler

Hvad er generisk medicin?

Et generisk lægemiddel indeholder et kendt aktivt stof, som allerede har været på markedet i minimum 6 år, og fra 1. november 2015 i minimum 10 år. Lægemidlet indeholder udover det aktive stof også en række hjælpestoffer, som er kendte og anvendt i de fleste andre lægemidler på markedet. Et generisk præparat er produceret og markedsført i overensstemmelse med gældende lovgivning og internationale patentrettigheder.

Er generisk medicin og originalmedicin ens?

For at få godkendt et generisk produkt skal der være påvist bioækvivalens over for et allerede godkendt originalt produkt. Når produkter er bioækvivalente gælder de samme optagelsesforhold (biotilgængelighed) for det aktive stof, og det optages derfor med samme hastighed og i samme grad for det generiske præparat som for original præparatet. Det er derfor usandsynligt, at der vil være målbare forskelle i effekten og bivirkninger.

Er kvaliteten på højde med originalmedicin?

I EU er der samme krav til fremstilling af medicin, uanset om det er et originalpræparat eller et generisk præparat. Dette er gældende med hensyn til såvel renhed, kemisk og farmaceutisk fremstilling.

For at en virksomhed lovligt skal kunne håndtere lægemidler, skal den have en fremstillings-tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Inden en sådan tillladelse udstedes, foretager Lægemiddelstyrelsen en inspektion af virksomheden. Tilladelsen fornyes løbende, og inspektion foretages ca. hvert andet år.

© 2018 STADA Nordic