Produkter

Sortimentet hos STADA Nordic är brett, och det läggs stor vikt på att kontinuerligt återspegla efterfrågan från apotek och hälso- och sjukhusvård. Därför introducerade STADA Nordic i början av 2004 cancerläkemedel som ett nytt affärsområde på danska, norska, svenska och finska marknaden.

STADA Nordic arbetar främst med receptbelagda läkemedel, men har under de senaste åren marknadsfört flera receptfria läkemedel och varumärken.

Idag har STADA Nordic ett brett produktsortiment av generiska läkemedel på den svenska marknaden. STADA Nordic arbetar för att skapa ett konkurrenskraftigt sortiment av hög kvalitet till nytta för samhället och den enskilda patienten.

En av STADA:s strategiska fokus ligger på fortsatt expansion och internationalisering av varumärkesproduktsegmentet.

Varumärken

STADA Nordic har varumärkesprodukter i alla nordiska länder där DERMALOG®, Flexitol™ och Hirudoid, är bland de bästsäljande i sina respektive produktkategorier.

Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel är läkemedel som kan köpas direkt på apoteket utan recept från en läkare. STADA Nordics portfölj av receptfria läkemedel omfattar läkemedel som reducera mängden syra som produceras i magen, läkemedel som motverkar bildandet av ytliga blodproppar samt påskyndar upplösning och tillbakagång av ytliga blodproppar, blåmärken och svullnad och läkemedel mot allergiska besvär (t. ex. hösnuva, allergi mot kvalster) såsom nysningar, rinnande och kliande näsa, klåda och sveda i ögonen

Generiska läkemedel

Vad är generiska läkemedel eller generika?

Generiska läkemedel eller generika är läkemedel som innehåller samma verksamma ämne(n) som ett originalläkemedel vilket förlorat sitt patentskydd och dokumentationsskydd (så kallad dataexklusivitet).

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

Är generiska läkemedel och original läkemedlet lika?

Ett generiskt läkemedel godkännas utan att innehavaren av tillståndet för försäljning, behöva upprepa de studier som visar läkemedlets effekt och säkerhet. I stället krävs att den som vill marknadsföra ett sådant läkemedel visar s.k. bioekvivalens, det vill säga att de(t) verksamma ämnet/ämnena tas upp i kroppen på samma sätt som originalläkemedlet. Kraven vad det gäller kvalitetsdokumentation, det vill säga tillverkning, kontroll, stabilitet med mera är desamma som för ett originalläkemedel. Det är därför osannolikt att det kommer att finnas mätbara skillnader i effekten och biverkningarna.

 

© 2018 STADA Nordic