Företag

STADA grundades 1895 i Tyskland och har mer än 120 år strävat efter att leverera läkemedel av hög kvalitet och därmed ge ett viktigt bidrag till folkhälsan. I Norden har STADA varit verksam i över 10 år. Att säkerställa människors hälsa och välbefinnande har varit ett viktigt mål för STADA och företagets filosofi och uppdrag bygger på det.

  • STADA Nordic är verksamt i samtliga nordiska länder; Finland, Danmark, Sverige, Norge och Island
  • Bolaget har huvudkontor i Danmark.
  • Sammantaget har de nordiska länderna cirka 20 anställda
  • STADA Nordic är en del av STADA Arzneimittel AG, som grundades i Tyskland 1885.
  • STADA är verksamt i mer än 30 länder runt om i världen
  • I Europa säljs STADAs läkemedel i 25 länder

© 2018 STADA Nordic